Rượu bia Kỳ Anh

0907 272 062
slogan
Chuyên kinh doanh các loại rượu ngoại cao cấp nhà cung cấp chính thức của bia Heiniken và Tiger

Hennessy

Hennessy PARADIS

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Pháp

Hennessy X.O New Year 2022 Deluxe

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Pháp

Hennessy V.S.O.P New Year 2022

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Pháp

Hennessy V.S.O.P Privilege

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Pháp

Hennessy Very Special

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Pháp

Hennessy X.O New Year 2022

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Pháp

Hennessy V.S.O.P New Year 2022 Deluxe

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Pháp

Hennessy X.O

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Pháp

Hennessy X.O
Liên Hệ
Richard Hennessy

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Pháp

Hennessy Cognac XO Limited Edition

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Pháp

Hennessy Cognac V.S.O.P Limited

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Pháp

Hennessy VS Limited Edition

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 700ml

Xuất xứ: Pháp

Hennessy Cognac Very Special

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 700ml

Xuất xứ: Pháp

Hennessy Richard

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 70cl

Xuất xứ: Pháp

Glenmorangie

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 70cl

Xuất xứ: Pháp

Glenmorangie
Liên Hệ
Hennessy VSOP

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 70cl

Xuất xứ: Pháp

Hennessy VSOP
Liên Hệ
Hennessy XO

Nhãn hiệu: Hennessy

Dung tích: 70cl

Xuất xứ: Pháp

Hennessy XO
Liên Hệ

Remy Martin

Remy Martin Vsop

Nhãn hiệu: Remy Martin

Dung tích: 70cl

Xuất xứ: Pháp

Remy Martin Club

Nhãn hiệu: Remy Martin

Dung tích: 70cl

Xuất xứ: Pháp

Remy Martin XO

Nhãn hiệu: Remy Martin

Dung tích: 70cl

Xuất xứ: Pháp

Remy Martin XO
Liên Hệ
Remy Martin Louis XIII

Nhãn hiệu: Remy Martin

Dung tích: 70cl

Xuất xứ: Pháp

Martell

Martell XO

Nhãn hiệu: Martell

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Pháp

Martell XO
Liên Hệ
Martell Cordon Blue

Nhãn hiệu: Martell

Dung tích: 1000ml

Xuất xứ: Pháp

Martell VSOP

Nhãn hiệu: Martell

Dung tích: 1000ml

Xuất xứ: Pháp

Martell VSOP
Liên Hệ
Martell Cordonblue

Nhãn hiệu: Martell

Dung tích: 1.000 ml

Xuất xứ: Pháp

Martell Noblige

Nhãn hiệu: Martell

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Pháp

Martell VSOP

Nhãn hiệu: Martell

Dung tích: 70cl

Xuất xứ: Pháp

Martell VSOP
Liên Hệ
Martell XO

Nhãn hiệu: Martell

Dung tích: 70cl

Xuất xứ: Pháp

Martell XO
Liên Hệ

Chivas Regal

Chivas Regal 25 Year

Nhãn hiệu: Chivas

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

Chivas Regal Ultis

Nhãn hiệu: Chivas

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

Chivas 18 - Blue Signature - 2022

Nhãn hiệu: Chivas

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

Chivas 18 - 2022

Nhãn hiệu: Chivas

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

Chivas XV - 2022

Nhãn hiệu: Chivas

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

Chivas Extra 13 - 2022

Nhãn hiệu: Chivas

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

Chivas 12 - 2022

Nhãn hiệu: Chivas

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

Chivas Regal 12

Nhãn hiệu: Chivas Regal

Dung tích: 700cl

Xuất xứ: Scotland

Chivas Regal 15

Nhãn hiệu: Chivas Regal

Dung tích: 700cl

Xuất xứ: Scotland

Chivas Regal 18

Nhãn hiệu: Chivas Regal

Dung tích: 700cl

Xuất xứ: Scotland

Chivas Regal 21

Nhãn hiệu: Chivas Regal

Dung tích: 700cl

Xuất xứ: Scotland

Chivas Regal 32 Year

Nhãn hiệu: Chivas

Dung tích: 500 ml

Xuất xứ: Scotland

Chivas Regal 38 Year

Nhãn hiệu: Chivas

Dung tích: 500 ml

Xuất xứ: Scotland

Chivas Signature

Nhãn hiệu: Chivas Regal

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

Chivas 62 Gum Chính hãng

Nhãn hiệu: Chivas Regal

Dung tích: 1.000 ml

Xuất xứ: Scotland

Ballantines

Ballantines 30 Year

Nhãn hiệu: Ballantines

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Pháp

Ballantines 21 - 2022

Nhãn hiệu: Ballantines

Dung tích: 1000ml

Xuất xứ: Pháp

Ballantines Glenburgie

Nhãn hiệu: Ballantines

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

Ballantines Finest

Nhãn hiệu: Ballantines

Dung tích: 75cl

Xuất xứ: Scotland

Ballantines 17

Nhãn hiệu: Ballantines

Dung tích: 75cl

Xuất xứ: Scotland

Ballantines 17
Liên Hệ
Ballantines 21

Nhãn hiệu: Ballantines

Dung tích: 75cl

Xuất xứ: Scotland

Ballantines 21
Liên Hệ
Ballantines 30

Nhãn hiệu: Ballantines

Dung tích: 75cl

Xuất xứ: Scotland

Ballantines 30
Liên Hệ

Johnnie Walker

Black Lable

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

Black Lable
Liên Hệ
Double Black

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

Double Black
Liên Hệ
Gold Label Reserve

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

Green Label

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

Green Label
Liên Hệ
John Walker & Son XR 18 Year

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

John Walker & Son XR 19 Year

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

Johnnie Walker  - Bicentenary Blend

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

Johnnie Walker Master Ruby Reserve

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

Jonh Walker & Son XR 21 Year

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

King GEORGE V

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

King GEORGE V
Liên Hệ
Private Collection Blended Sclth Whisky

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

Private Collection Blended Scotch Whisky

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

Red Label

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

Red Label
Liên Hệ
The Johnnie Walker - The Founder Blend

Nhãn hiệu: JW

Dung tích: 750ml

Xuất xứ: Scotland

John Walker Blue Label

Nhãn hiệu: Jonh Walker

Dung tích: 75cl

Xuất xứ: Scotland

John Walker XR21

Nhãn hiệu: Jonh Walker

Dung tích: 75cl

Xuất xứ: Scotland

Johnnie Walker Palatinum 18

Nhãn hiệu: Jonh Walker

Dung tích: 75cl

Xuất xứ: Scotland

Jonh Walker Balck Label

Nhãn hiệu: Jonh Walker

Dung tích: 75cl

Xuất xứ: Scotland

Macallan

The macallan Harmony Collection Rich Cacao

Nhãn hiệu: Macallan

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

The Macallan a Night on Earth

Nhãn hiệu: Macallan

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

The Macallan 12 Year Triple Cask Matured

Nhãn hiệu: Macallan

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

The Macallan 15 Year

Nhãn hiệu: Macallan

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

The Macallan 18 Year

Nhãn hiệu: Macallan

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

The Macallan 21 Year

Nhãn hiệu: Macallan

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

Champagne

Moet Chandon Imperial

Nhãn hiệu:

Dung tích: 750 ml

Xuất xứ: Pháp

BB Đỏ

Nhãn hiệu:

Dung tích: 750 ml

Xuất xứ: Hungary

BB Đỏ
Liên Hệ
Undurraga

Nhãn hiệu:

Dung tích: 750 ml

Xuất xứ: Chile

Undurraga
Liên Hệ
JP Chenet

Nhãn hiệu:

Dung tích: 750 ml

Xuất xứ: Pháp

JP Chenet
Liên Hệ
Cafe De Paris

Nhãn hiệu:

Dung tích: 750 ml

Xuất xứ: Pháp

Cafe De Paris
Liên Hệ
Roca Dei Forti

Nhãn hiệu:

Dung tích: 750 ml

Xuất xứ: Italia

Roca Dei Forti
Liên Hệ
Torley

Nhãn hiệu:

Dung tích: 750 ml

Xuất xứ: Hungary

Torley
Liên Hệ
Nuoc Trai Cay Patritti

Nhãn hiệu: Champagne - nước trái cây

Dung tích: 75cl

Xuất xứ: Nam Phi

vodka

Vodka Absolut

Nhãn hiệu:

Dung tích:

Xuất xứ:

Vodka Absolut
Liên Hệ
Vodka Putin K

Nhãn hiệu:

Dung tích:

Xuất xứ:

Vodka Putin K
Liên Hệ
Vodka Đan Mạch (Vodka nhôm)

Nhãn hiệu:

Dung tích:

Xuất xứ:

Vodka Ciroc

Nhãn hiệu: Vodka

Dung tích: 70cl

Xuất xứ:

Vodka Ciroc
Liên Hệ
Vodka Grey Goose

Nhãn hiệu:

Dung tích:

Xuất xứ:

Vodka Absolut Mùi

Nhãn hiệu:

Dung tích:

Xuất xứ:

Vodka Russian Standard

Nhãn hiệu:

Dung tích:

Xuất xứ:

Vodka Smirnoff

Nhãn hiệu: Vodka

Dung tích: 70cl

Xuất xứ:

Vodka Smirnoff
Liên Hệ

The Glenlivet

The Glenlivet XXV

Nhãn hiệu: The Glenlivet

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

The Glenlivet Archive

Nhãn hiệu: The Glenlivet

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

The Glenlivet 18

Nhãn hiệu: The Glenlivet

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

The Glenlivet 15

Nhãn hiệu: The Glenlivet

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

The Glenlivet 12  - Licensed Dram

Nhãn hiệu: The Glenlivet

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

The Glenlivet 12

Nhãn hiệu: The Glenlivet

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

The Glenlivet Captain Reserve

Nhãn hiệu: The Glenlivet

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

The Glenlivet Founder Reserve

Nhãn hiệu: The Glenlivet

Dung tích: 700 ml

Xuất xứ: Scotland

Quảng cáo

CÔNG TY TNHH DV KỲ ANH

Chuyên kinh doanh các loại RƯỢU Johnnie Walker, Chivas, Hennessy, Remy, Ballantines....

Nhà phân phối chính thức Heineken, Tiger, Draught, Desperados, Strongbow.

Trụ sở chính: 

37 Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM

SHOWROOM: 

150 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: 028.3833.9172 - 0907 272 062

MST: 0314749791

Mail: hanh.ctykyanh@gmail.com

         hanh@ruoubiakyanh.com

Website: www.ruoubikyanh.com

Họ tên*
Địa Chỉ *
Điện thoại*
Email*
Chủ đề*
Nội dung*
 
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến qua yahoo Hỗ trợ trực tuyến qua skype Ms.Hạnh
Điện Thoại: 0907 272 062
zalo